Gjerdsvika:

Naustkrangel stoppa industrisamarbeid mellom Stadt og Rolls-Royce

Stadt-gründer fortel at tette band i den maritime klynga har sine negative sider. Sjølv har han opplevd at ein privat naustkrangel stengde dørene for samarbeid.

Stoppa opp – Eg blei beden om å pakke sakene og forlate lokala med ein gong, med klar beskjed om at Stadt ikkje skulle få drive business med Rolls, fortel dagleg leiar og storeigar i Stadt, Hallvard Slettevoll, om episoden som stakk kjeppar i hjula på eit samarbeid med storkonsernet. Foto: Marius Rosbach 

Næringsliv

Samarbeidet og konkurransen i den maritime klynga haustar mange lovord. Utvilsamt har kontakta mellom ulike miljø bidrege til å skape store verdiar, men Stadt-gründer Hallvard Slettevoll fortel korleis han har opplevd det motsette: