God start på året for Sparebanken Møre

Lite tap, god vekst og effektiv drift har gitt Sparebanken Møre en god start på 2017.

Hovedkontor Sparebanken Møre er største banken i Møre og Romsdal og har sitt hovudkontor i Ålesund. Arkiv  Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

Etter årets tre første måneder har Sparebanken Møre et resultat etter skatt på 131 millioner kroner, mot 134 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

– De siste 12 månedene har vi hatt en vekst på åtte prosent i personmarkedet, noe som er høyere enn årsraten ved utgangen av 2016. I en tid med tøff konkurranse, er dette en  bekreftelse på at vi er både attraktive og  konkurransedyktige. Etter en periode med noe lavere vekst  for næringsliv, opplever vi nå tiltakende vekst også i  dette markedet, sier adm. direktør i Sparebanken Møre,  Trond Lars Nydal i ei børsmelding.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ny sjef Trond Lars Nydal er ansatt som ny adm. direktør i Sparebanken Møre fra 1. april 2017.  Foto: Sparebanken Møre

 

Ifølge børsmeldinga har banken hatt en utlånsvekst på fem prosent siste tolv månedene, mens innskuddsveksten va rpå 9,8 prosent.

I tillegg til vekst, er det også viktig for banken at de kompenserer med effektiv drift.

– Vi har hatt et lavt kostnadsnivå over lang tid, og dette vil være et viktig fokusområde også fremover, sier Nydal.

Forventer lave tap

Sparebanken Møre har bokført 2 millioner kroner i tap på utlån og garantier i 1. kvartal, mens totale tapsnedskrivninger utgjør 335 millioner kroner ved utgangen av kvartalet.

Nydal forventer at tapsnivået i år forblir lavt. 

– Misligholdet er svært lavt og kvaliteten i porteføljen vår er god. Nå ser vi også at store deler av næringslivet i fylket opplever økt aktivitet på grunn av en svak krone, lave renter og en ekspansiv finanspolitikk. Videre har oppgangen i oljeprisen det siste året bidratt til redusert usikkerhet for de oljerelaterte næringene, sier Nydal.

Forenkler med Vipps

I februar inngikk Sparebanken Møre og 105 andre norske banker et samarbeid om videreutvikling og distribusjon av  Vipps som felles norsk mobil betalingsløsning.

– Sparebanken Møre er den største banken i Møre og Romsdal,  og en betydelig støttespiller for over 3500 lag- og  foreninger i fylket. Selv om vi har hatt gode løsninger for våre kunder, har mange gitt uttrykk for at de foretrekker én løsning og én leverandør. At norske banker nå har gått  sammen om dette, vil gjøre markedet mer oversiktlig for både betaler og betalingsmottaker, sier Nydal.