Vard-tråler et bevis på omstilling ved verfta

Tråleren «Newfoundland Victor» er et godt bevis på hvordan verfta har omstilt seg, mener Eksportkreditt Norge.

  Foto: Eksportkreditt Norge

Næringsliv

GIEK imponert og forbausa over verfta

Styremedlem Arve Bakke gjekk ut og ønskja seg høgare lønnsemd, men GIEK-leiinga er samstundes imponert av korleis verfta har omstilt seg.

Hekktråleren er utstyrt ved Aukra-verftet til Vard og designet av Rolls-Royce i Ålesund.

Eksportkreditt Norge påpeker at tråleren er historisk, på den måten at det er første gang de finansierer et fiskefartøy bygd ved et norsk verft for et utenlandsk rederi. I en tid med lav etterspørsel fra offshorenæringen, viser avtaler som dette omstilling i praksis, heter det i en pressemelding i anledning presentasjonen av resultatene fra første kvartal.

Kontraktsverdien for Vard var på 350 millioner kroner og fartøyet ble levert til det canadiske rederiet på slutten av fjoråret.

– Dette er et godt eksempel på at verftsindustrien har, på relativt kort tid, vist en evne til å rette seg inn mot nye kundesegmenter og skipstyper, sier administrerende direktør Otto Søberg i Eksportkreditt Norge i en kommentar.

Eksportkreditt Norge mottok i 1. kvartal 65 søknader om finansiering til en samlet verdi av 48,3 milliarder kroner. Eksportkreditt Norge utbetalte i første kvartal 1,9 milliarder kroner i lån og bidro til finansiering av en rekke ulik typer prosjekt.


Slår seg sammen i nytt eksport-team:

Slik skal de hjelpe norsk næringsliv ut i verden

Fire statlige organisasjoner har slått seg sammen i et team for å hjelpe norsk næringsliv ut i verden.

 

Fekk snakka ut med reiarane på Søre etter ein vinter med tøff kritikk:

GIEK slapp heilskinna frå reiarmøte

På førehand blei det varsla at det var ein del frustrasjon som skulle ut, men møtet mellom reiarar frå Søre Sunnmøre og GIEK, gjekk utan stort rabalder.