10-15 permittert ved Kleven – kan bli fleire

Mellom 10 og 15 tilsette blir permittert ved Kleven-verftet som følgje av utsettinga av Maersk-kontraktane.

Den første av Maersk-skipa blei sjøsett i fjor sommar. Arkivbilde  Foto: Kleven

Næringsliv

Kommunikasjonssjef Ellen Kvalsund i Kleven stadfestar at talet også kan bli høgare, men at dei førebels ikkje kan seie noko meir konkret om kor mange.