Rolls-Royce og Google skal samarbeide om autonome skip

Rolls-Royce har signert en avtale med Google for å videreutvikle sitt system for intelligent overvåking av et skips omgivelser.

Asbjørn Skaro er direktør for Digital and Systems i Rolls-Royce Marine.   Foto: Rolls-Royce Marine

Næringsliv

– Jeg er overbevist om at den maritime industrien har mye å lære gjennom å jobbe sammen med eksperter som Google, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce i en pressemelding.

Avtalen ble signert tirsdag på Google Cloud Summit i Stockholm. Ifølge Rolls-Royce er den trolig den første av sitt slag i den maritime næringen.

Googles utviklingsplattform for maskinlæring, Cloud Machine Learning Engine, skal i første omgang gjøre eksisterende skip tryggere. Avtalen er også vesentlig for at autonome fartøy skal bli realisert.

– Denne avtalen er i tråd med vår uttalte strategi om å jobbe sammen med partnere for å gjøre fjernstyrte og autonome skip til virkelighet, sier Asbjørn Skaro.

Systemet skal oppdage, identifisere og følge objekter som et skip kan møte.

Både Sunnmøre og Finland

Både på Sunnmøre og i Finland skal Rolls-Royce være involvert i prosjektet. Det er ikke klart om det er Sunnmøre eller Finland som blir mest involvert.

– Det vil tiden vise, men det er klart at vi har kunnskap og erfaring i Norge som må til for at utviklingen skal gå raskt framover i riktig regning, sier Anette Wollebæk i Rolls-Royce til Sunnmørsposten og fortsetter:

– Vi vil gjerne bidra til at den maritime klyngen på Møre fortsatt skal være næringens Silicon Valley også i en digital tidsalder.


Storfjorden blir testfjord for framtidsskip

Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og en sammenslutning ledet av GCE Ble Maritime på Møre signerer i dag en avtale som legger til rette for at Storfjorden nå kan benyttes som testfjord for framtidens fjernstyrte og autonome skip.