SolstadFarstad sparer mer enn ventet etter sammenslåing

Forsyningsrederiet SolstadFarstad sparer mer en anslått da kjempefusjonen ble inngått.

Konsernsjef Lars Peder Solstad 

Næringsliv

Da Farstad Shipping gikk inn i det nye rederiet sammen med Solstad Offshore og Deep Sea Supply, ble det anslått at såkalte synergieffekter skulle gi en innsparing på mellom 400 og 650 millioner kroner i året.

I en børsmelding tirsdag opplyser selskapet at de nå ligger an til en årlig innsparing på 700-800 millioner kroner.

Rederiet som nå kontrolleres av Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksen via Hemen Holdning, ble formelt slått sammen i juni.

Etter et halvt år som nytt selskap, ligger rederiet an til å ha gjort innsparinger på rundt 400 millioner kroner ved utløpet av året.

Derfor legger de lista høyere for innsparingene som skal gjennomføres innen utgangen av 2018.