Salg av Rolls-Royce Marine:

– Det er uro blant arbeidarane no. Mange fryktar det verste, at arbeidsplassen deira skal gå tapt.

Som tidlegare tillitsvalt i Rolls-Royce Marine fortel Per Halvard Garnes om eit selskap prega av fryktkultur, usikkerheit og lite kontakt mellom øvste leiing og grasrota.

KRITISK: Per Halvard Garnes er tidlegare formann ved Hjørungavåg-anlegget til i Rolls-Royce og tillitsvalt i FLT formenn.   Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll, Vikebladet/Vestposten.

Næringsliv

(Vikebladet/Vestposten) I 2016 fekk då 65 år gamle Per Halvard Garnes beskjed om at han ikkje lenger var rekna blant arbeidsstokken i Hjørungavåg.