Møtte krav om økte bevilgninger til nyskaping:

Statsråden kom næringslivet i møte: – Bør puttes inn mer penger

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ble møtt med krav om økt satsing på nyskaping hos bedrifter knyttet til havet. Svaret tyder på at statsråden langt på vei er enig.

Topptungt: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte en rekke næringslivsledere fra Nordvestlandet under sitt besøk i Ålesund tirsdag. Bakgrunnen for besøket er at regjeringen ønsker innspill til sin kommende havstrategi.   Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

Startet havturné:

Se bilder fra næringsministerens besøk i Ålesund

Torbjørn Røe Isaksen var i Ålesund for første gang som næringsminister.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gikk langt i å møte utfordringen fra den delen av næringslivet som ber regjeringen øke potten for forsknings- og innovasjonsmidler som går til maritim og marine næringer.

– Jeg er enig i at selv om vi har starta veldig godt med å satse på forskning på maritime og marine næringer, så er det mye å gå på – og det bør puttes inn mer penger der, svarer Torbjørn Røe Isaksen på spørsmål om næringslivet på Nordvestlandet har grunn til å forvente økning i midlene.