Nytt båtbyggeri i full sving i Vanylven:

No byggjast nye båtar i «Ulstein-hallen» på Fiskåholmen

Det er nytt liv på Fiskåholmen i Vanylven. Ein 99,9 prosent norskbygd snurrevadbåt er første oppdrag for ei nystarta båtbyggjarbedrift.

Åtte på fulltid: Harald Bigset (t.v.) i Barents Solutions har åtte tilsette på fulltid, mellom anna Knut-Helge Hovden (bak t.v.) og Jan Ove Nevstad. Båtbyggjarfirmaet leiger lokala av det kommunale utleigeselskapet Fiskåholmen AS, der Ottar Jan Løvoll (t.h.) er styreleiar.   Foto: Marius Rosbach

Næringsliv

I løpet av dei siste vekene har ein ny båt teke form i industrihallen på Fiskåholmen i Vanylven.