Remøy-reiarlag i mål med kriseløysing

Remøy Group er i mål med ei ny finansiering for konsernet som skal sikre selskapet arbeidsro dei neste åra.

Remøy Shipping eig mellom anna det vaksne forsyningsskipet Rem Eir, som vart bygd ved Kleven.   Foto: Per Ove Stige

Næringsliv

Avtalen gjeld for både konsernet og dotterselskapa, mellom anna inkluderer reiarlaget Remøy Shipping. Selskapet har møtt ein knalltøff marknad i oljeservice dei siste åra.