Skal levere tredje serviceoperasjonsskip til Bernhard Schulte

Ulstein Verft har sikra ny kontrakt

Byggjekontrakta gjeld eit serviceoperasjonsskip som skal støtte opp under vedlikehaldsarbeid som GE Renewable Energy har på den tyske vindfarmen Merkur Offshore.

Dette skipet skal hjelpe til med vedlikehaldet av vindfarmen.  Foto: Ulstein Verft

Administrerande direktør i Ulstein Verft, Kristian Sætre.  Foto: Ulstein Verft

Næringsliv

Det skriv Ulstein Group i ei pressemelding tysdag morgon. Skipet er det tredje i rekka og skal vere leveringsklart tidleg i 2020.


 

– Vi har tidlegare designa og bygd fleire skip innan fornybar energi. Berekraftig vekst er svært viktig for oss og vi ser fram til å jobbe saman med Berhhard Schulte, som er ein svært påliteleg og viktig aktør innan dette feltet, seier konsernsjef i Ulstein Group, Gunvor Ulstein i meldinga.

Dei to første skipa av samme type blei levert i 2016 og 2017. Tyske Bernhard Schulte er godt nøgd med verftet. I pressemeldinga seier administrerande direktør, Matthias Müller følgjande om verftet:

– Ulstein Verft er eit svært påliteleg verft og vi gler oss til å samarbeide med dei igjen. Vi har jobba tett og godt saman på to tidlegare prosjekt og begge disse fartøya fungerer svært godt i operasjon.


Sjå bilda av X-bow-yachten frå Ulstein

Luksusyacht på nær 90 meter til kai i Ulsteinvik.

 

Kapra sjuårskontrakt etter at Titanic-ekspedisjon gjekk i vasken

Reiarlaget Island Offshore melder om nytt arbeid verdt kring ein halv milliard kroner.