Næringsministeren åpnet verftskonferansen i Ålesund

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen innledet veftskonferansen med å peke evnen til omstilling som har preget næringene som er knyttet til havet.

  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Etter fallet i oljeprisen har den maritime industrien vært nødt til å snu seg rundt etter nye marked i løpet av få år.

– Mitt viktigste budskap i dag, er at vi ikke er ferdige. Vi må videre, understreket han.

Næringsministeren pekte på mulighetene norsk næringsliv har både til å tjene penger, og til å skape verdier. Et viktig verktøy i dette arbeidet er opprettelsen av såkalte katapult-sentre. Ett av disse skal ligge i Ålesund.

– Vi skal bruke mer penger på forskning og utvikling og få mer ut av hver kroner vi bruker, sa Isaksen.

Den maritime industrien i regionen ønsker mer midler til forskning som treffer bedriftene bedre. Røe Isaksens svar er at de har økt midlene totalt og at de ønsker å gjøre mer. Samtidig skal de gå gjennom hele virkemiddelapparatet for å sikre seg at det fungerer best mulig.

– Vi skal ikke skape jobber. Det overlater vi til dem som kan det, nemlig dere. Vår jobb er å gjøre dette enklest mulig, påpekte han.

Les programmet for verftskonferansen her (ekstern lenke)

Styreleder Odd Tore Finnøy i Maritim bransjeforening i Norsk Industri understreket at det fortsatt var for lav inntjening hos både verft og utstyrsleverandører, til å si at situasjonen var bra.

Samtidig påpekte han at næringslivet og samfunnet generelt i alt for liten grad har tatt innover seg utfordringene som følger av klimaendringer.

– Den rådende filosofien om økt vekst har grunnstøtt, sa han og mente det var grunn til å stille spørsmål ved hvor bra situasjonen egentlig er for næringslivet generelt.

Den to dager lange konferansen ledes i år av kjernefysikere og rosabloggeren Sunniva Rose, og temaene er blant annet cruisemarkedet som nå utgjør halvparten av ordremassen for norske verft og kravene om lavere utslipp. 

Blant dem som skal på scena ved Parken-hotellet er Per Sævik fra Havila Kystruten, Robin Tomren fra Color Line og Kongsberg-topp Egil Haugsdal.