Regjeringen vil finne ut hva som gir gründersuksess

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har bevilget fem millioner kroner til å forske på gründere.

Ålesund: Næringsministeren tester hvordan VR-lab-en på Campus Ålesund, hvor mange lokale gründerbedrifter holder til.   Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

Forskningen er et ledd i arbeidet med regjeringens gründerplan og næringsministeren vil vite mer om hvilke type virkemidler som fungerer for å skape varige bedrifter.

Noe av bakgrunnen er at 80 prosent av de største norske bedriftene er mer enn 100 år gamle. Samtidig viser ferske SSB-tall at bare halvparten av nyetablerte bedrifter overlever det første året.

En gruppe forskere ved Institutt for økonomi ved Universitet i Oslo, ledet av professorene Karen Helene Ulltveit-Moe og Andreas Moxnes, skal bruke to år på arbeidet.

– Vår målsetting er å levere forskning som, avhengig av våre resultater, kan bidra til et virkemiddelapparat som i større grad evner å bidra til å effektivisere ressursallokeringen i samfunnet og økonomiens virkemåte. Hva er det som teller for suksess over tid; kompetanse, kapital eller nettverk, spør professor Karen Helene Ulltveit-Moe i en pressemelding.


Utvikler teknologi for å høste glemt skjell

På 80-tallet var det store satsinger på fangst av haneskjell i norske farvann, men da med en ødeleggende fangstmetode som ble ulovlig i 1992.

 

Sjømatkompaniet ble årets gasellebedrift i fylket:

– Har aldri tenkt at vi kunne få en slik pris

Gründer Fredrik Friberg er takknemlig for at Sjømatkompaniet ble årets gasellebedrift i Møre og Romsdal.

 

Oppstartbedrifter får veksthjelp

Blant dem er Zegeba (bildet).

Offentlig støtteordninger verdt 10 milliarder skal under lupen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal rydde i jungelen av virkemidler og offentlige støtteordninger til en samlet verdi av 10 milliarder kroner.

Ålesundsbedrift har hentet inn millioner og er snart klare for salg av «bagasjelapp»

Digital «bagasjelapp» fra ålesundsgründere gir deg full kontroll på kofferten

De har omtrent ikke brukt ei krone på markeds- føring, men flere tusen har allerede vist interesse for den digitale «bagasjelappen» deres.