De store ordrebøkene gir selskapet større rom til å manøvrere:

Havyard har rekordstore ordrebøker

Havyard fikk torsdag med obligasjonseierne i selskapet til å lempe på kravene til egenkapital.

Ordrebøker: Havyard har rekordstore ordrebøker, og nylig kunngjorde de sitt åttende design for vindmølleskip.  Foto: Havyard

Næringsliv

Selskapet hadde i tredje kvartal 453 millioner i egenkapital, og et krav om minimum 450 millioner i egenkapital fra obligasjonseierne. På et obligasjonseiermøte i går fikk selskapet godkjenning til å senke egenkapitalkravet til 400 millioner. Det gir selskapet større rom til å manøvrere.