Ny rekord: Fisket for 20 milliarder kroner

Norske fiskefartøy fanget mindre torsk og makrell i 2018, men økte priser bidro til at fisken de leverte fra seg, hadde rekordhøy verdi.

Makrell i nota til «Fiskeskjer».  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Til sammen leverte fartøyene fisk til en verdi av rundt 20 milliarder kroner til norske fiskebedrifter. Det er 1,4 milliarder kroner mer enn året før, opplyser Fiskeridirektoratet.

Dette skjedde til tross for kraftig nedgang i fangsten av viktige fiskeslag som torsk og hyse, på henholdsvis 10 og 18 prosent. I tillegg gikk fangsten av makrell og sild ned.

Makrelljegerane på "Fiskeskjer":

Lat nota gå!

Millionar på spel. Kjappe avgjerder, tru og tvil, oppturar og nedturar. Slik er kvardagen for ein makrellfiskar. – Det er like spennande kvar gong, seier skipperen på «Fiskeskjer».


Økt fangst av fiskeslag som lodde og sei bidro imidlertid til å veie opp for denne nedgangen i fangstvolum. Samtidig gjorde prisøkninger sitt for at verdirekorden ble nådd.

– En prisøkning på både torsk og hyse gjør at totalverdien innenfor torskefiskeriene likevel har holdt seg stabil fra 2017 til 2018. Torsk og torskeartet fisk står med sine 10 milliarder for halvparten av totalverdien i norske fiskerier i 2018, skriver Fiskeridirektoratet.

Nesvik på fiskerikonferanse i Ålesund:

– Går så det griner i fiskeri

Fikseriminister Harald Tom Nesvik roste Norges Sjømatråd og eksporten av norsk sjømat, da han åpnet konferansen «Ombordfryst 2019» i Ålesund i dag.


Fangstleveransene av reker doblet seg fra 2017 til 2018.

– Landet kvantum var på like over 28 tusen tonn. På tross av en nedgang i pris på 6,5 prosent, ble totalt utbetalt verdi nesten doblet og endte på over 1 milliard kroner.

Direktoratet har laget en splitter ny nettportal hvor spesielt interesserte kan hente ut informasjon om fangsten av de forskjellige fiskesortene, blant annet sortert på hvilken kommune fisken ble levert i og hvilket redskap som ble brukt under fangsten.