Nasjonal pris til Golden Energy Offshore

Ålesund-rederiet er kåret til årets maritime lærebedrift i 2018.

Administrerende direktør i Golden Energy, Per Ivar Fagervoll. 

Næringsliv

Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og ble tirsdag tildelt Golden Energy Offshore på Haugesundkonferansen.

I sin begrunnelse skriver stiftelsen; «Rederiet har et stort antall opplæringsplasser i forhold til flåtestørrelse, og har valgt å satse på opplæringsstillinger selv om offshorenæringen fremdeles er i en utfordrende situasjon. Golden Energy Offshore sender sine instruktører og assessorer på kurs i opplæring og bedømming slik at de skal være godt forberedt på å gi god opplæring i hht STCW-konvensjonens krav til opplæring og sertifisering av norske sjøfolk om bord på norske fartøy».

Ålesund-rederi med fire nye båter

Ålesund-rederiet Golden Energy styrker seg med fire nye båter.


Prisen er gitt etter innstilling fra Opplæringskontoret for Maritime Fag og Maritimt Forum Nordvest.

– Vi er stolte og ydmyke over å motta prisen «Årets Maritime Lærebedrift 2018». Prisen gjenspeiler den generelle prioriteringen av kompetanseoverføring til opplæringsstillinger i rederiet, og mangfoldet i rekrutteringen som rederiet legger stor vekt på for å sikre fremtidig drift. Det maritime representerer sofistikert utstyr, store verdier, stadig mer avanserte operasjoner og strengere krav som skal etterleves. Vi vil fortsette å tilby opplæringsstillinger også i fremtiden der kvalitet, mangfold og videreføring av maritim kompetanse har prioritet, sier administrerende direktør Per Ivar Fagervoll i Golden Energy Offshore i ei pressemelding.

Offshore-selskaper blir slått sammen

Ålesundselskapet Golden Energy Offshore Management innlemmes i Golden Energy Offshore Services.


Golden Energy Offshore har hovedkontor i Ålesund og har 9 offshoreskip i sin flåte. Rederiet har de siste årene tatt inn lærlinger i matrosfaget, motormannfaget og skipselektrikerfaget. De har både maskinkadetter og dekkskadetter og henter fra både fagskoler og høgskoler/universitet.