Norwegian Electric System i Ålesund:

Lager ny broløsning for Havila Kystruten

Norwegian Electric System (NES) går sine egne veger for å utvikle nye løsninger til Havila Kystruten.

Typegodkjenning: De nye integrerte systemene ligger gjemt bak skjermene i framtidas skip. Norwegian Electric Systems AS (NES) i Ålesund håper å få typegodkjent systemet i Norske Veritas i løpet av dette året. Salgssjef Svein Ove Farstad mener nedturen i den maritime næringen og det grønne skiftet har vært teknologidrivende for hele bransjen.  Foto: Johan Behrentz

Det grønne skiftet er blitt teknologidrivende

Svein Olav Farstad
Næringsliv

Navigasjonssystemet som kontrollerer skipet, er utviklet fra grunnen av. Touch-skjermene kontrollerer alt fra navigasjon til radar og alle andre systemer som normalt blir kontrollert fra brua.