Pent overskudd for Sperre Compressors

Sperre Compressors og de nye eierne kan glede seg over et årsresultat på knappe 23,25 mill. kroner i fjor.

Direktør: Ole Nustad er direktør i Sperre Compressors , slik han også var det da selskapet var Sperre Industri AS og i hovedsak eid av Sperre-familien. 

Næringsliv

Selskapet, som i mars i fjor ble kjøpt av fond som er forvaltet av Norvestor Equity, er morselskap til fem selskaper og er selv underlagt Sperre Compressors Holding AS. Egenkapital og gjeld utgjør 705,3 mill. kroner.