Yacht-designer Espen Øino har gjort stor suksess i Monaco

Mener super-yachter bør bygges i Norge

Den norske yacht-designeren Espen Øino mener norske verft bør satse mer på bygging av superyachter.

YACHT-DESIGN: Skipsnasjonen Norge kommer langt nede på lista over land som produserer yachter. Espen Øyno mener det ikke bør være slik. Han har en finger med i designet til flere av ekspedisjons-yachtene som er blitt bygget ved norske verft. Her er han fotografert under foredraget han holdt på InnoTown denne uka.   Foto: Staale Wattø

Norske verft er kanskje litt redde for det ukjente som yacht-industrien representerer

Espen Pino
Næringsliv

– Man kommer seg ikke inn på et slikt marked ved bare å bygge en båt. Planleggingen er en lang prosess, ofte et par år. Byggetiden på en stor yacht er mellom fire og fem år. Men det er et marked som er lite berørt av svingende konjunkturer, sier Espen Øino til Sunnmørsposten.