Hvem skal betale for opprydding av gammel forurensing?

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sendt ut brev til 13 verft og bedt om tiltaksplaner for opprydding av forurenset sjøbunn, men hvem skal betale? En tiltaksplan koster fort millionbeløp, opprydding mye mer og mange verft sliter allerede økonomisk.

Ifølge Halvard Aas er verdiene av forurensing rundt verftet i Vestnes innenfor det som er akseptabelt. Arkivfoto. 

Næringsliv

– Dette er en kompleks sak. Litt av spørsmålet er hvem som forurenser i et område, for det kan være mange utslippskilder. Det kan også ha vært veldig mange forskjellige utslippskilder opp gjennom årene. Prinsippet om at den som forurenser skal betale for opprydding er forsåvidt greit, men det må gjøres ei grundig vurdering av hvem som har forurenset. Om dette er noe som skal belastes en eller annen tilfeldig bedrift i området eller det offentlige, er et spørsmål, sier Halvard Aas, daglig leder i Aas Mek. Verksted i Vestnes.