Fosnavåg-konferansen 2019:

– Vi vil ha denne siste tiøringen for fisken

Paul Harald Leinebø meiner at norske fiskeforedlarar har god tilgang på råstoff. Dei må berre vere villige til å betale best.

For fiskerinæringa: Paul Harald Leinebø i Fiskebåt Vest (tidlegare Aalesunds rederiforening) og Henriette Skaar i Sogn og Fjordane fiskarlag. Her under minglepausen på Fosnavåg-konferansen.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Næringsliv

Under Fosnavåg-konferansen, etterlyste Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge betre tilgang på råstoff for norsk fiskeforedlings-industri.