Momentium søker kommunen om pengestøtte:

– Ekstremt stor risiko å arrangere festival

Momentium søker Ålesund kommune om 200.000 kroner i støtte til festivalene Jugendfest og Ålesund Live i 2020.

Søker støtte: Ante Giskeødegård, styreleder i Momentium, sier at festivalene Jugendfest og Ålesund Live totalt sett har gått med tap opp gjennom årene. Bak er daglig leder Ronny Stokke.  Foto: Marius Simensen

Næringsliv

Momentium får årlig 350.000 kroner i festivalstøtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune, men den forutsetter at det også blir gitt støtte fra vertskommunen. I år støttet kommunen Jugendfest og Ålesund Live med 100.000 kroner, av en total pott til festivalstøtte på 740.000 kroner.