Røe Isaksen åpnet Verftskonferansen 2019:

– Politikerne har ikke valgt ut vinnernæringene, det har Gud har gjort for oss

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) åpnet tirsdag konferansen som av Norsk Industri blir kalt maritim nærings viktigste møteplass.

Maritimt sjøkart: Ove Wilhelmsen i Norsk Industri overleverte Sjøkart for Maritim Industri til næringsminsiter Torbjørn Røe Isaksen.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

– Jeg liker å kalle meg havminister, og det er veldig hyggelig å være tilbake her i min fødeby, Ålesund. La meg ta i litt, dette er den viktigste konferansen for kanskje den viktigste delen av norsk næringsliv, nemlig den maritime industrien og særlig verftene, smigret Isaksen de frammøtte på Scandic Parken.