Havyard raser på børsen – ned 40 prosent mandag morgen

Havyard Group faller kraftig på børsen etter at de mandag morgen meldte om ytterligere tap knyttet til to prosjekter hos datterselskapet Havyard Ship Technology (HST), og som resultat av dette er selskapet i brudd med lånebetingelsene.
Næringsliv

Det er DN som først skrev om dette. Fem minutter etter åpning av Oslo Børs hadde Havyard falt med 30 prosent, og 09.45 var det ned over 40 prosent, og med det sank verdien av konsernet til drøye 52 millioner. Seinere bedret det seg noe, og 12.15 var aksjeb ned 19,50 prosent siden åpning.

Det var like før klokka 8 i dag tidlig at Havyard Group sendte ut en oppdatering av den finansielle situasjonen. Der det ble beskrevet at det er brudd på lånebetingelsene hva gjelder krav til egenkapital og arbeidskapital, som følge av ytterligere tap på prototypeprosjektene med byggenummer 131 og 135 som er til ferdigstillelse hos datterselskapet HST.

Det har ført til at egenkapitalen i Havyard Ship Technology er tapt.

– I forbindelse med gjennomgang av oppdaterte prosjektprognoser for HST sine skip under bygging, samt en helhetsvurdering av HST sin samlede økonomiske stilling, har de respektive styrene i HGR og HST konstatert ytterligere tap på prosjektene bnr. 131 og 135, samt nå også for bnr. 141–145. Som følge av dette er egenkapitalen i HST tapt, og medfører videre at det også foreligger brudd på covenants per Q3 2019, heter det i børsmeldingen.

Det har blitt avholdt møter med banker og garantister for å sikre ferdigstillelse av pågående prosjekter ved HST.

– Videre vil man umiddelbart innlede dialog mot kunder og leverandører hvor målet er å sikre utrustning av prosjekter under ferdigstillelse ved HST, samt å finne tilfredsstillende løsninger for øvrige prosjekter, heter det videre.