Ankerettssaken mellom Aker Biomarine og Rimfrost er i gang

Aker BioMarine la fram nye bevis

Aker BioMarine påstår at patentfamilien var i Emerald Fisheries sitt eie da de kjøpte konkursboet i 2017, og at e-postkorrespondanse internt mellom långiverne til Emerald Fisheries skal vise dette.

Aker Biomarine Matts Johansen, daglig leder i Aker Biomarine, i samtaler med Lars Jacobsen, juridisk leder i samme selskap. Bak ser vi først rettsligmedhjelper Gunnar Sørlie og Are Stenvik, prosessfullmektig fra advokatfirmaet Bahr.  Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

Emerald Fisheries tok opp lån for å finansiere kjøp og ombygging av krilltråleren «Juvel» i 2008, og samme år søker Emerald Fisheries om patenter for en ny måte for å bearbeidelse av krill. Disse var i bruk på krillskipet «Juvel» da Aker BioMarine kjøpte Emerald Fisheries sitt konkursbo i 2017.