Mener långiverne var opptatt av pant – ikke om patent var solgt

Mens Aker Biomarine mener at et verdifullt krillpatent lå i et konkursbo de kjøpe i 2017, mener motpart Rimfrost at det gjorde det ikke.

Ronny Lund argumenterte ut i fra dokumentasjonen han la fram at långiverne til krillsatsingen var opptatt av pantet de hadde i patentet. Han mener at bankene ikke var i den tro at patentet lå i Rimfrost. Her sammen med rettsmedhjelper Dina Brask.  Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

Og det er derfor de to partene møttes for andre dag i ankesaken i Frostating tingrett onsdag. Tirsdag la Aker Biomarine fram nye dokumenter som de mener beviser at Rimfrost solgte patentet tilbake til Emerald Fisheries i 2015, og at de dermed ved å kjøpe konkursboet til Emerald Fisheries i 2017 fikk rettighetene til krillpatentet som var i bruk på krilltråleren «Juvel». Onsdag fortsatte Rimfrost-siden sitt innledningsforedrag.