Olje- og gassnæringens snarlige død er sterkt overdrevet

Hvert fall hvis man skal tro Magnus Kjemphol Lone i Rystad Energy, selskapet som nylig har åpnet kontor i Ålesund.

Magnus Kjemphol Lone i Rystad Energy mener man må fortsette å lete etter nye oljefelter. Hvis ikke kan gapet mellom etterspørsel og produksjon, også etter etterspørselstoppen som han forventer allerede i 2028. 

Næringsliv

Ifølge Kjemphol Lone økte inntektene for leverandørindustrien i 2018 at inntektene fra olje og gass økte med ti prosent. Han mener olje- og gassnæringen ikke kommer til å bli mindre verdifull eller relevant med det første. Faktisk kan vi forvente økte inntekter fra denne næringen framover.