Dette er de fem viktigste tiltakene for maritim industri

Det er varslet at regjeringen vil komme med en tiltakspakke rettet mot industrien denne uka. Vi har bedt Arnfinn Ingjerd å peke på fem tiltak som vil ha stor nytte for den maritime industrien.

Arnfinn Ingjerd sier et statlig havvind-selskap etter modell fra Statoil kunne fått stor betydning for maritim industri.   Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Maritim industri er en motor i regionen som sysselsetter tusenvis av mennesker. Nå skal myndighetene legge fram en industripakke som blant annet skal avhjelpe den krevende situasjonen som næringen kan komme i som følge av koronakrisen. Ifølge Arnfinn Ingjerd, daglig leder i interesseorganisasjonen Maritimt Forum Nordvest, haster det å få på plass tiltak.