Nett.no: Jobbar for at Kleven får norsk eigar

Bankane vil unngå konkurs.
Næringsliv

Det er ei gruppe norske bankar som saman med Innovasjon Norge og GIEK har sett ned foten i Kleven. Det skriv Nett.no.