Ålesund-firma med pilotprosjekt i Volda: – Vi fikk såpass gode resultater at vi måtte kjøre på videre

Ålesund-baserte Normex har utviklet en ny løsning for å rense vannet i oppdrettsanlegg på land. Et pilotprosjekt i Volda er nå i gang.

Dette anlegget skal rense vannet hos settefiskanlegget til Mowi i Steinsvik, Volda. Administrerende direktør i Normex, Stig Johansen har stor tro på pilotprosjektet.  Foto: Normex/Doxacom

Næringsliv

RAS-anlegg (resirkulerende akvakultursystemer) er landbaserte oppdrettsanlegg der en stor andel av vannet blir resirkulert, altså brukt flere ganger. Dette kan føre til misfarging av vann og opphopning av såkalte mikropartikler.