Hofseth gir 10 millioner til forskningsprosjekt

Siden 1970- og 1980-tallet har fangsten av laks og ørret på Sunnmøre blitt dramatisk redusert. Nå skal det gjennomføres et stort forskningsprosjekt med mål om å øke villaks- og sjøørretbestandene på Sunnmøre.

Bærekraftig: Roger Hofseth på lokasjonen Skjortneset II anlegget rett over fjorden for Stordal tidligere i sommer. – Det er i vår interesse å ta vare på villstammen da vi markedsfører oss med et bærekraftig produkt. Jeg tror det er i alle sin interesse å få kontroll på lakselusa og andre sjukdommer, sa han da.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

På grunn av svake bestander er store lakseelver som Valldøla og Stordalselva stengt for fiske. Ei rekke faktorer ligger til grunn for tilbakegangen, som forsuring, regulering og inngrep i vassdrag, men også lakselusproblematikken i oppdrettsnæringen pekes ofte på som en årsak.