Skal bygge 20 nye brønnbåter de neste årene

Sølvtrans sikrer Myklebust Verft og Aas Mek. Verksted arbeid ut 2025.

Utvikling: Sølvtrans har kontrahert sju båter og har opsjoner på tretten til. Roger Halsebakk forteller at brønnbåter har utviklet seg mye siden begynnelsen. Siden starten har volumet økt voldsomt, og nå har båtene lukkede anlegg som gjør at eventuell smitte og sjukdom ikke blir spredd. Her sammen med sønn Robin Halsebakk.  Foto: Marius Simensen

Næringsliv

Sju brønnbåter er allerede kontrahert, og Sølvtrans har opsjoner på ytterligere 13. Disse skal ifølge Roger Halsebakk, daglig leder i Sølvtrans, bygges. Det betyr en nær dobling av flåten for det som allerede er verdens største brønnbåtrederi, og de ser også for å doble antall ansatte fra dagens 330. Nybyggingsprogrammet er forventet å koste mellom seks og åtte milliarder.