Kongsberg leverer sterkt resultat

Konsernsjef i Kongsberg Gruppen Geir Håøy uttaler at de er meget fornøyd med resultatet. Her fra et besøk til Kongsberg Maritime i Brattvåg i september.  Foto: Marius Simensen

Næringsliv

– Vi er meget fornøyd med resultatene i dette kvartalet, hvor vi leverer en EBITDA-margin på 15,8 prosent. Reduserte kostnader, effektiv prosjektgjennomføring, skalerbarhet og iverksatte tiltak har gitt ønsket effekt og bidrar til høye marginer i kvartalet. Enkelte markeder har vært og er fortsatt krevende, spesielt innen det maritime, men vi har tilpasset driften på en tilfredsstillende måte. I tillegg har vi lyktes godt med integrasjonen av Commercial Marine (CM). Siden overtakelsen har vi levert positive og forbedrede resultater på den oppkjøpte virksomheten, som følge av kostnadssynergier og mersalg fra den utvidede porteføljen», sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen i en børsmelding.