Verftene har to år til med arbeid

Norske verft hadde ved inngangen til november en ordrereserve på 31,8 milliarder kroner. Det er 1,1 milliarder mer enn ved inngangen til 2020.

31,8 milliarder: Verftene hadde ved inngangen til november en ordrebok på 31,8 milliarder kroner. Hittil i år er det skrevet ordrer for seks milliarder kroner. Her Fiskerstrand verft i Sula.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Det viser tall fra bransjeorganisasjonen Norsk Industri. Verftene skal i løpet av neste år levere skip til en verdi av 15 milliarder kroner.