Sjefen på Digerneset:

Meiner alt var betre i Skodje kommune

- Med Ålesund kommune er alt ein kamp. Det hevdar Jan Petter Larsen, dagleg leiar i Digerneset Næringspark, i eit intervju med Bygdebladet.

Digerneset: Jan Petter Larsen er dagleg leiar i Digerneset Næringspark AS. (Arkivbilde)   Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

I ein artikkel i fredagsutgåva av avisa nektar Larsen for at det er blitt for mange butikkar på Digerneset.

– Vi avviser plansjefen i Ålesund sine tal om at det er brukt meir plass til butikkar med detaljhandel enn det som er det er gjeve løyve til, legg Jan Petter Larsen til.

Han seier at det har tidlegare vore greitt å ta omsyn til Skodje kommune i slike plansaker.

– Med Ålesund kommune er alt ein kamp, meiner Digernes-sjefen.

Strid om tal

På siste møte i planutvalet i Ålesund kommune la plansjefen fram tal som viste at det er brukt 9317 kvadratmeter til detaljhandel på Digerneset, medan dei har fått løyve til 9.000 kvadratmeter.

– Det er eit spørsmål om korleis vi handterer det. Hadde vi bygd ein lettvegg mellom dei plasskrevjande varene og dei mindre plasskrevjande, hadde vi vore innanfor med god margin, påstår Larsen.

Men slik kan ein ikkje gjere det, seier plansjef Anette Solbakk i ein kommentar til Sunnmørsposten:

– Ein butikk er enten å rekne som detaljhandel eller plasskrevjande. Ein kan ikkje vekte arealet i ein butikk, og setje opp ein lettvegg for å dele den inn i detaljhandel og plasskrevjande varer. Det har vi skriftleg frå fylket, seier Solbakk.


Her vil dei bygge Ålesund sin smarte bydel

Elektriske ladestasjonar for tungbilar, hydrogen til dei som heller vil ha det, fjordvarme, elektrisk kraft frå Skodjestraumen - og solceller på alle dei flate taka.


Nektar for å stele kundar

Larsen avviser også påstanden om at butikkane på Digerneset stel kundar frå sentra i nærleiken.

– I SSB sin graf har til dømes detaljhandelen i Brattvåg lege ganske stabilt på 40.000 kroner per innbyggar heilt sidan 2008, då vi starta å sprengje fjell på Digerneset.

Samtidig fortel den daglege leiaren i Digerneset Næringspark at dei utset planane om å byggje svømmebasseng på Digerneset. Det skjer fordi dei ventar på å få greidd ut betre berekraft på energisida.


Fylkeskommunen fryktar for trafikksikkerheita:

Seier nei til svømmehall på Digerneset

Ålesund kommune bør seie nei til bygging av svømmehall på Digerneset. Det er oppmodinga frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Ikkje minst er dei uroa for trafikksikkerheita til barn og unge på ein stad med mange og store bilar.