Norsk industri:

Treng politisk drahjelp til meir eksport

Norsk bedrifter ønsker å doble eksporten. Men då treng dei hjelp frå politikarane. Ap-politikar Else May Norderhus fekk fleire innspel då ho onsdag besøkte Sykkylven Stål AS.

Omvising: Else May Norderhus vart onsdag vist rundt i produksjonen hos Sykkylven Stål AS av adm.dir. Karl Inge Rekdal (til venstre) og fabrikksjef Lars Magnus Skog. Smitteverntiltaka er strenge og det er påbode med munnbind for alle besøkande.  Foto: Terje Engås

Næringsliv

* Etablere eit eksportkontor for design- og ferdigvareindustrien. * Opprette eit program for forretningsdrive innovasjon. * Etablere eit kompetansesenter for designindustrien. * Auke rammene for investeringstilskot. * Sikre norsk innhald i offentlege bygg/innkjøp.