Pandemien gav nedgang for Fora Form sin eksport

– 2021 skal bli eit godt år

Pandemien gav i fjor utfordringar for Fora Form sin eksport.

Dagleg leiar Thomas Haram på Fora Form med konferansestolen "Fjell" som no er svanemerka. Det er eit bevis på at Fora Form er medvitne miljøtilpassa produkt og at det skal vere enkelt for forbrukarane å ta gode miljøval. FOTO: ROY-ARNE FOLKESTAD 

Næringsliv

(Møre-Nytt) – 2021 skal bli eit normalt, godt år, ja eg ser berre moglegheiter når pandemien er vekke, seier dagleg leiar Thomas Haram.