Potensiell organisasjonsendring i Stokke – igjen

I juni i fjor gjennomførte Stokke en nedbemanningsprosess som medførte at 15 stillinger forsvant fra hovedkontoret til Stokke i Ålesund. Nå pågår en ny prosess.

Hovedkontor: Stokke har hovedkontor i Ålesund, og nå pågår det igjen organisasjonsendringer som kan gjøre at ansatte blir berørt. Arkivfoto: Marius Rosbach 

Næringsliv

– Det pågår for tiden en prosess rundt potensielle organisasjonsendringer i Stokke, og i den forbindelse er vi nå i dialog med ansatte som kan bli berørt av dette. Siden prosessen pågår, kan vi ikke kommentere spesifikt på hva utfallet vil bli.