Avviser å gi fiskarane fritak frå auka CO2-avgift

«Taktskifte» Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) la 8. januar fram den nye klimameldinga som han kallar «eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk».  Foto: Gorm Kallestad

Næringsliv

– Det er ikkje regjeringa sin ambisjon at ulike næringar skal vere fritatt for å betale for utslepp i 2030.