Brexit:

Linefiskarane krev å få tildelt meir norsk torsk etter forhandlings-kollapsen

Linefiskarane frå Sunnmøre har lange tradisjonar for å fiske rundt Shetland. No kjempar dei for å få avgrensa skadane etter at forhandlingane mellom Norge og Storbritannia havarerte.

Klar beskjed: Linefiskarane har gode tradisjonar for å fiske i Storbritannia. Dei krever no kvotekompensasjonen. Framme frå venstre: Trond Olav Dyb, Per Morten Aarseth, begge frå «Loran», Emil Ulla og Anders Johan Dyb, begge frå «Veidar». Bak frå venstre: Torfinn Ulla, Ronald Dyb, Sindre Johan Dyb, alle tre fra «Veidar», Leif Steinar Alnes, Arild Alnes og Vidar Alnes, alle tre fra «Nesbakk» i fiskerihavna i Geilevika på Godøya.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

– Dette betyr at vi ikkje kan ha heilårsdrift. Det er alvorleg, seier skipper på fiskebåten Loran, Trond Olav Dyb.