Overveldande respons etter open gard:

– Det er balsam for sjela å vere her med dyra

Sølmongarden har vore i familien til Natalie Bøe sidan 1500-talet. Eit så stort mangfald med dyr som det finst på garden no, har det aldri vore tidlegare.

Hobby til levebrød: Natalie Bøe og Lars Thomas Abelseth er sambuarar, og driv Sølmongarden i Straumgjerde i Sykkylven saman. Dei er takksame for at dei får drive med noko dei elskar kvar dag.   Foto: Aleksandra Olsen

Næringsliv

Ved foten av Sunnmørsalpane, i Straumgjerde i Sykkylven, jobbar eit ungt par med å bygge opp ei gardsdrift dei kan leve av. For to veker sidan arrangerte dei sin fyrste dag med open gard. Natalie Bøe (27) og Lars Thomas Abelseth (34) er overvelda over talet på besøkande og tilbakemeldingane dei har fått.