Dette meiner næringslivet i Volda om plasseringa av Vinmonopolet

Næringsliv

(Møre-Nytt:) Eit klart fleirtal (vel 79 prosent) av medlemmene som tok del i ei spørjeundersøking om plassering av Vinmonopol i Volda, meiner at flytting av polutsalet frå Spinneriet kjøpesenter vil svekke handelsutviklinga i sentrum.