Vurderer store investeringer i Sandøy Vindkraft

Styret i Sandøy Energi vurderer ny konsesjon.

Vurderar konsesjonen: Dei fem vindturbinane på Harøya har stått der i 22 år, og konsesjonen går ut i 2024. No vurderar styret å søke om å fornye eller endre den.  Foto: Arkiv

Næringsliv

Etter kommunesamanslåinga der Sandøy blei ein del av Ålesund, blei Ålesund kommune eigar av Sandøy Energi. Energiselskapet har gjennom dotterselskapet Sandøy Vindkraft fem vindturbinar på Harøya, der tre er ute av drift.