Kommunane Stranda og Kinn får feite beløp frå Havbruksfondet

Staten drysser pengar over oppdrettskommunar i vekst. Sjekk her kor mykje kommunar på Nordvestlandet får.

Storfjorden: Hofseth Aqua AS sitt anlegg på «lokaliteten» Skjortneset II. Det ligg i Fjord kommune, som får eit beskjedent beløp samanlikna med Stranda og Kinn.  Foto: Staale Wattø (arkivbilde)

Næringsliv

Totalt vert det i år delt ut ein milliard kroner. Stranda kommune er blant dei som når makstalet får kva dei som kan skilte med nyklarerte områder får i ekstra tilskot. Taket er på fem millionar kroner og kjem oppå det ordinære tilskotet.