Sandøy Energi vil auke vindkraftproduksjonen

Pionerkraftverk: Vindkraftverket på Harøya var ikke det første i Norge, men svært tidlig ute (1999).  Foto: Staale Wattø (arkivbilde)

Næringsliv

Sandøy Energi AS har søkt om konsesjon for 25 nye år for vindkraftverket på Harøy.