Kan få skjenkebevilling

Serveringsstedet Jordbærpikene på Amfi Moa Syd har søkt om å få servere alkohol.

Har søkt: Daglig leder Grethe Aasen (t.h.) har søkt om skjenkebevilling for Jordbærpikene på Amfi Moa Syd. Her sammen med markedssjef Hanne Årbogen Dahl dagen før åpning høsten 2018.  Foto: Nils Harald Ånstad (arkiv)

Næringsliv

Søknaden til Jordbærpikene AS ble først behandlet av komité for helse og omsorg i slutten av september, hvor kommunedirektøren sin innstilling ble tilrådet med ti mot åtte stemmer. De åtte stemmene gikk til Ester Walgermo (KrF) sitt forslag om å avslå søknaden.