– Krevende for eksportindustrien

Knapphet på arbeidskraft og ringvirkninger fra koronapandemien kan gi utfordringer for eksportindustrien på Nordvestlandet.

Framtidsutsikter: Banksjef Roar Juliebø (f.v.), plassjef Bernt Skjong og seniorøkonom Knut A. Magnussen etter sistnevntes foredrag, som hadde tittelen «På vei mot høyere inflasjon og renter».  Foto: Harald Skotheim

Næringsliv

Mange arbeidsplasser på Nordvestlandet er direkte eller indirekte knyttet til eksport av varer. Den maritime industrien, sjømatnæringene og møbelindustrien har alle sine primære markeder utenlands.