Tm-Bygg-konkursen: Boet går til sak mot Johnsen Bygg og krever millionbeløp

Bostyrer Christian Garmann har gått til sak for å kreve inn over 1,2 millioner kroner på vegne av kreditorene. Han mener penger ble bevisst styrt ut av det konkursramma selskapet.

Går til retten: Garmann i Advokatfirmaet Engelsen, her på sitt kontor i Kongens Gate i forbindelse med et intervju om denne konkurssaka, i september 2021.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Næringsliv

– Boet har tatt ut søksmål både mot Johnsen Bygg og mot eieren personlig, forteller Garmann.