Miljømåling med laser fra hurtigruten

Ocean Visuals har utvikla en laser som blir testa på Hurtigruten MS «Midnatsol». Denne samler enorme mengder med data, og styreleder Christian Testman mener bruk av laseren kan gi etterlengta informasjon om miljøet langs kysten.

Demonstrerer: Christian Testman viser på en demo hvordan de får inn informasjon direkte fra laseren som er festa på hurtigruten «Midnatsol». En kan med en gang se om det er uregelmessigheter i vannet.   Foto: Synnøve Nyheim

Laseren skyter stråler ned til tre meter under vannoverflata

Christian Testman
Fakta
  • Laseren som er utvikla av Ocean Visuals opererer i alle typer vær, om dagen og om natta, og kan detektere olje mellom is, noe som gjør at den kan brukes i arktiske forhold.
  • Laseren blir laga i Estland.
  • Ocean Visuals ønsker også å teste teknologien i arktiske forhold, og skal starte et treårsprosjekt med blant annet testing på Svalbard.
  • kjelde: Ocean Visuals

Registreringer: Skjermdump fra demoen som viser Hurtiruten sin ferd i sanntid, her med registreringer av organisk materiale i vannet. Foto: Skjermdump 

MS Midnatsol: Hurtigruten meldte seg frivillig til å teste ut laseren på MS «Midnatsol». Foto: Ocean visuals 

Næringsliv

Christian Testman er styreleder i Ocean Visuals, et selskap tilhørende ICD Industries i Ålesund. De har utvikla laseren som registrerer blant annet olje og organisk materiale i vann.

– Laseren skyter stråler ned til tre meter under vannoverflata. Da kan den også registrere olje som blir dratt med under overflata av havstrømmene, sier Testman.

Ideen til laseren fikk de for to og et halvt år siden, da de for første gang hørte om mulighetene for å gjøre laserbaserte sensormålinger i vann. Dette var noe de fatta interesse for, siden de ligger midt inne i den maritime klynga på Sunnmøre.

Direkte til database

Laseren skyter stråler ned i vannet, og registrerer olje, organisk materiale og vannrenhet. Deretter gir den signaler til internett, som blir direkte registrert i en database.

– Laseren som er festa på hurtigruteskipet nå har vært der i fire måneder. Den har vært med fra Bergen til Kirkenes seks ganger, og registrert over seks millioner laserskudd, forteller Testman.

Han sier at dersom en vil bruke teknologien, kan en bygge seg opp en enorm database som en kan bruke til å måle uregelmessigheter i vannet.

– Vi vil etter hvert sitte med veldig mye kunnskap om hva som oppholder seg langs norskekysten, sier Testman.

Les flere næringslivsnyheter på smp.no

Flere muligheter

Testman mener mulighetene er mange for bruken av den nye laseren, spesielt når det kommer til kunnskap om miljø og forurensing av vannet.

– Bare tenk hvor mye informasjon vi hadde kunnet samle dersom det var lasere på alle de elleve hurtigrutene, sier han.

– Dersom oljenæringa vil vite mer om hva som finnes i nærheten av oljeplattformene, kan de bare feste en laser til supplybåtene som går til og fra land, så får de automatiske registreringer på den måten.

Oljeutslipp

Testman understreker at laserteknologien bare er supplerende til annen sensorteknologi, men sier at vi vil kunne få et mye bedre bilde av hva som skjer langs kysten av Norge, og at sannsynligheten for å oppdage olje i vann vil være mye større enn før, dersom vi tar i bruk teknologien.

Dersom en bruker laserteknologien sammen med AIS-sporing (Automatic Identification System) av skip, kan en også lett finne ut hvilket skip det er som har vært i et område på det tidspunktet det blir registrert olje, og dermed finne ut hvilket skip det er som har sluppet ut oljen.

AIS-sporing registrerer hvor skipene er til enhver tid, og er obligatorisk for all store fartøy.

Gjør som flere enn 22.000 andre - lik smp.no på Facebook

Kjempefordel

Laseren kan også registrere ulikheter mellom ulike typer olje i vannet, noe som er helt unikt.

– Og dette får vi vite med en gang. Det er en kjempefordel for dem som er avhengige av slik informasjon.

Han forteller at laseren også gjør det enkelt å finne ut hvor effektivt ulike metoder for fjerning av oljesøl er, da den raskt kan registrere hvor mye olje som er igjen i vannet.

Laseren detekterer også organisk materiale, som plankton, i vannet.

– Store oppblomstringer av plankton kan være uheldig for oksygenopptak i oppdrettsanlegg. Så denne informasjonen er svært nyttig for dem som driver med det, sier Testman.