Eldrebølge i sildeverda

Den viktigaste sildebestanden er prega av forgubbing.
Fiskeri

Mykje gammal sild, og lite nyrekruttering. Det er ein av konklusjonane frå det store vintertoktet på norsk vårgytande sild, som nyleg er avslutta.

– Gytebestanden ser ut til å vere på veg nedover, men det er usikkerheit knytt til estimatet, fordi silda stod veldig tett, sa forskingsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet på årsmøtet til Fiskebåt i Oslo.

Saumfart kysten

Gytetoktet på nvg-sild, som er ein del av «pelagisk dugnad», har vore utført med sju ringnotbåtar. Kysten er saumfart frå Ålesund til Troms, også med dekning vestover i Norskehavet.

– Hovudtyngda av silda stod ved Træna, men det var også mykje sild tilbake i overvintringsfjordane i Troms, sa Huse.

Meir frå årsmøtet: – Subsidiering forsterka offshore-krisa

Gjer som fleire enn 25.000 andre - lik smp.no på Facebook

Fiskarane har lenge hevda at det står mykje gytesild vest i Norskehavet som forskarane ikkje har rekna med tidlegare. Toktet ser ikkje ut til å ha stadfesta dette.

– Men vi fann ein god del sommargytarar i vest, og det var overraskande, sa Geir Huse.

En av fire sild er 12 år

Det store biletet er forsterka. Det vil seie at gytebestanden av sild er dominert av 2004-årgangen. 40 prosent av silda er 12 år gammal. Forskarane er uroa over at det ikkje har vore vellukka nyrektruttering på mange år.

– 2004-årgangen dominerer, og det kjem ikkje opp nye sildeårsklasser, sa forskingsdirektør Geir Huse.

Sildeforskarar på tokt (krever abonnement)
Endeleg kjem silda

Les fleire næringslivsnyheiter på smp.no

Men det er diskusjon i forkingsmiljøet om metodane og dermed estimeringa av bestanden.

– Ekkolodd er ein usikker metode for å kartlegge sild. Det kan forklare forskjellen mellom det forskarane og fiskarane ser i havet, sa havforskar Jens Christian Holst, som er sjølvstendig havforskar, og jobbar for «pelagisk dugnad».


Endeleg kjem silda

– Ei to-tre dagar, så er ho på Sunnmørsfelta, seier veteran Einar Bøen.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Fiskeri